AlphaForm - elastyczny koncentrator

ELASTYCZNY KONCENTRATOR - AlphaForm®

Formowalny, miękki kompozyt magnetyczny opracowany na bazie cząstek magnetycznych z termoutwardzalnym spoiwem epoksydowym. Materiał ten można wykorzystać do szybkiego i wydajnego montażu do cewek indukcyjnych.

W zależności od częstotliwości pracy urządzenia, rozróżniamy dwa różne typy materiałów:
- AlphaForm LF (częstotliwość 1-80 kHz) oraz
- AlphaForm MF (częstotliwość 10-1000 kHz)

• AlphaForm w temperaturze pokojowej jest plastyczną masą, ale może być jeszcze bardziej elastyczny po podgrzaniu do temperatury nie przekraczającej 60°C.
• Może być formowany na powierzchni cewki i wielokrotnie podgrzewany podczas formowania do temperatury nie przekraczającej 60°C.
• Materiał AlphaForm w celu zabezpieczenia przed ewentualnym przesunięciem podczas utwardzania należy mocno docisnąć do cewki, np. za pomocą taśmy PTFE.
• Utwardzenie materiału AlphaForm uzyskuje się poprzez wygrzanie w piecu przy temperaturze 120°C przez 1 godzinę, a następnie zwiększając temperaturę do 190°C na dodatkową godzinę.
• Po wygrzaniu, cewka z utwardzonym materiałem AlphaForm jest gotowa do użycia – można uruchomić nagrzewnicę.
• Nie jest wymagana żadna obróbka utwardzonego materiału. Jednak w razie potrzeby AlphaForm można obrabiać lub szlifować do bardziej pożądanego kształtu.
• Więcej informacji na kartach specyfikacji.
• Materiał jest dostarczany użytkownikom w blaszanych pudełkach, które należy przechowywać w niskiej temperaturze (najlepiej w lodówce), aby wydłużyć okres przydatności do użycia.
• Aby uzyskać dodatkowe informacje lub pomoc dotyczącą konkretnego zastosowania ogrzewania indukcyjnego, prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

NazwaDataRozmiar
alphaform_-_informacja_ogolna.pdf2021-05-31 15:26190.96 KB
alphaform-mf-specs.pdf2021-05-31 15:26708.89 KB
alphaform-lf-specs.pdf2021-05-31 15:26805.97 KB
alphaform-lf-instructions.pdf2021-05-31 15:26758.00 KB