EUROSTARS 2 / NCBR „Innowacyjny elektro-magnetyczny napęd do zelektryfikowanej energooszczędnej spedycji”, współfinansowany w ramach programu EUROSTARS 2 przez NCBR

Projekt pt.Innowacyjny elektro-magnetyczny napęd do zelektryfikowanej energooszczędnej spedycji”, współfinansowany w ramach programu EUROSTARS 2 przez NCBR

Celem projektu SELF-Booster, zatwierdzonego w trans-europejskim programie Eureka Eurostars jest przyspieszenie komercyjnego wdrożenia systemu SELF (Sustainable ELectromagnetic Freight-forwarding) wynalezionego przez Zeleros. Ten innowacyjny system zawiera w pełni zautomatyzowany system prowadzenia pojazdów elektrycznych, które mają możliwość przewożenia kontenerów w obrębie portu oraz poza nim, z zerową emisją gazów cieplarnianych oraz z dużą niezawodnością. System ten jest oparty o nowoczesne liniowe silniki reluktancyjne stworzone wspólnie z hiszpańskim centrum badawczym CIEMAT.

Projekt pilotażowy będzie zawierał 60 metrowy tor, który pozwoli na zademonstrowanie w warunkach dynamicznych pracę systemu, wykazując tym samym jego doskonałe możliwości i faktyczne zachowanie.