Opis firmy

      MAGNETO Sp. z o.o. zarejestrowana została w roku 2006, a swą działalność produkcyjną podjęła w kilka miesięcy później. Powołanie Spółki ma na celu tworzenie możliwości wdrożenia własnych wyników badań naukowych oraz rozwoju własnego dorobku technologicznego związanego z produkcją rdzeni magnetycznych oraz ich ochroną przed degradacją własności wskutek zewnętrznych naprężeń mechanicznych (przykładowo pochodzących od skurczu żywic epoksydowych wykorzystywanych w produkcji aparatury elektrycznej). Ochrona taka dotyczy zarówno rdzeni zwijanych jak i pakietowanych z taśm elektrotechnicznych (wykorzystywanych przykładowo w przekładnikach średniego napięcia).  

       W odniesieniu do taśm amorficznych i nanokrystalicznych posiadamy znaczące osiągnięcia w zakresie produkcji i kształtowania cech użytkowych obwodów magnetycznych z tych materiałów. Na szczególną uwagę zasługuje przy tym dorobek naukowo-produkcyjny związany z wykorzystaniem w energoelektronice rdzeni nanokrystalicznych pakietowanych, o masach do kilkudziesięciu kilogramów i poddanych specjalistycznej obróbce termomagnetycznej. Dzięki własnemu wydziałowi narzędziowemu oferujemy także nowoczesne rozwiązania w zakresie nagrzewania indukcyjnego, z wykorzystaniem koncentratorów pola magnetycznego Fluxtrol® (co prowadzi do skrócenia procesu produkcyjnego oraz znacznych oszczędności energii elektrycznej).

      Utworzenie w roku 2012 Ośrodka Badań Magnetycznych umożliwia poszerzenie oferty wdrożeń zarówno własnych jak i pochodzących od Zleceniodawców. Magneto Sp. z o.o. zatrudnia ok. 20 osób o najwyższych kwalifikacjach, w tym dwóch profesorów i kilku doktorów nauk technicznych.