Opis projektu

Taśmy nanokrystaliczne są najnowocześniejszymi materiałami magnetycznie miękkimi o małej stratności przemagnesowania. Charakteryzują się bardzo korzystnymi parametrami akustycznymi w skutek niewielkich wartości magnetostrykcji.

Celem projektu jest przeprowadzenie szeregu badań przemysłowych, które pozwolą na wytworzenie i określenie cech użytkowych nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych, składających się ze znacznie mniejszej ilości warstw, mocowanych następnie mechanicznie lub klejonych w stanie po pakietowaniu. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

Przykładowe obszary zastosowań rdzeni pakietowanych nanokrystalicznych dotyczą: dławików przeciwzakłóceniowych i wygładzających, wzmacniaczy magnetycznych, dławików różnicowych, urządzeń rezonansu magnetycznego NMR, wzbudników wysokich częstotliwości, dławików urządzeń prądotwórczych, układów zasilania laserów, przekształtników elektrowni wiatrowych, hybrydowych pojazdów samochodowych (HEV), urządzeń kontroli częstotliwości, zasilaczy zasilania awaryjnego UPS itp.

Stworzenie możliwości produkcji nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych o zaprogramowanych własnościach użytkowych przyczyni się do dalszego rozwoju bardzo nowoczesnej gałęzi elektroniki przemysłowej. Powstanie jedna z nowocześniejszych w świecie linii badawczych, przeznaczona do cięcia i pakietowania rdzeni nanokrystalicznych oraz programowania ich własności magnetycznych. Projekt podzielono na 11 zadań badawczych, w tym zaplanowano 8 zadań jako badania przemysłowe oraz 3 zadania jako prace rozwojowe.

Zadanie 1

Opracowanie dokumentacji technicznej zestawu tnącego w wersji podstawowej.

Zadanie 2

Wykonanie zestawu tnącego w wersji podstawowej.

Zadanie 3

Opracowanie dokumentacji technicznej linii cięcia w wersji podstawowej.

Zadanie 4

Testy jakości otrzymanego wykroju w skali przemysłowej.

Zadanie 5

Opracowanie charakterystyki cięcia wykrojów z taśmy nanokrystalicznej z wykorzystaniem MES.

Zadanie 6

Wykonanie i testy linii cięcia w wersji podstawowej.

Zadanie 7

Opracowanie dokumentacji technicznej systemu odbioru i sortowania wykrojów oraz systemu przygotowania wsadu.

Zadanie 8

Wykonanie systemu odbioru i sortowania wykrojów oraz systemu przygotowania wsadu.

Zadanie 9

Testy przemysłowe systemu odbioru i sortowania wykrojów oraz systemu przygotowania wsadu.

Zadanie 10

Badania przemysłowe wpływu obróbki termomagnetycznej wykrojów na ich własności magnetyczne.

Zadanie 11

Badania przemysłowe własności magnetycznych nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych.

Zadanie 12

Wdrożenie wyników badań.