Opis projektu

 

Tytuł projektu: Badania przemysłowe nowego typu rdzeni magnetycznych wykonanych z taśm amorficznych, nanokrystalicznych, cienkich blach elektrotechnicznych i materiałów kompozytowych pracujących w podwyższonych częstotliwościach.

 

 

Cel projektu: Praktycznym celem projektu jest wdrożenie prototypów rdzeni magnetycznych wykonanych z taśm amorficznych, nanokrystalicznych, cienkich blach elektrotechnicznych i kompozytów do krótko-seryjnej produkcji oraz uruchomienie uniwersalnych i szybkich linii produkcyjnych wytwarzania tych rdzeni o różnych kształtach, masach i niewielkich seriach o założonych przez użytkownika właściwościach.

 

  1. Opracowanie prototypów:
  • nanokrystalicznych i amorficznych rdzeni zwijanych, ciętych i izolowanych,
  • rdzeni kompozytowych,
  • rdzeni pakietowanych wykonanych z blach cienkich.
  1. Opracowanie własnych konstrukcji urządzeń niezbędnych w procesie produkcyjnym.
  2. Szerokie rozpowszechnianie wyników badań w postaci: - publikacji w renomowanych czasopismach z listy „A” MNiSW, - udziału w konferencjach krajowych i międzynarodowych z wygłoszeniem referatów, - czynnego udziału w targach, wystawach krajowych i międzynarodowych.
  3. Zabezpieczenie własnych technologii/know-how w postaci zgłoszeń patentowych i wzorów przemysłowych
  4. Inwestycji prywatnej uzupełniającej wsparcie publiczne dla przedsiębiorstwa w wysokości ponad 1 mln zł

Wartość projektu: 4.638.667,56 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3.557.035,79 zł

 

Etap nr 1

Badania przemysłowe nad opracowaniem technologii wytwarzania nanokrystalicznych i amorficznych rdzeni izolowanych ciętych

Etap nr 2

Opracowanie nowych materiałów kompozytowych magnetycznie miękkich

Etap nr 3

Badania przemysłowe nad optymalizacją technologii wytwarzania rdzeni pakietowanych z cienkich taśm elektrotechnicznych

Etap nr 4

Opracowanie prototypów rdzeni

 

Typ:

BP – badania przemysłowe

PR – prace rozwojowe