Prace badawcze

Pomiary własności magnetycznych

Możliwości systemu pomiarowego w zakresie:

  • mierzonych obwodów magnetycznych:

- pomiar próbek pierścieniowych,

- pomiar próbek owalnych,

- pomiar próbek pakietowanych,

- pomiar próbek ze szczeliną powietrzną,

- pomiar próbek o dowolnym kształcie zamkniętego obwodu magnetycznego.

 

  • częstotliwości wykonywanych pomiarów:

- pomiar od częstotliwości 10 Hz do 20kHz (w zależności od wielkości próbki).

 

  •      badanych materiałów:

- materiały magnetyczne miękkie.

 

  •      zakresie wagi próbek:

            - dla rdzeni z taśmy elektrotechnicznej max do 70kg.