Rdzenie nanokrystaliczne blokowe

Nanokrystaliczne rdzenie blokowe

Nanokrystaliczne rdzenie blokowe (NMBC) wytwarzane są z taśm nanokrystalicznych o szerokościach 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 40 mm oraz 50 mm. Poprzez odpowiednią obróbkę termomagnetyczną rdzeni blokowych możliwe jest szerokie kształtowanie ich własności magnetycznych, tj. zmian przenikalności magnetycznej oraz kształtu pętli histerezy. Zaletą tego typu rdzeni jest ich modułowa konstrukcja – zmienna liczba bloków wewnętrznych oraz możliwość wprowadzania szczelin powietrznych w obwód magnetyczny. Daje to możliwość kalibracji parametrów użytkowych kompletnego rdzenia. Rdzenie blokowe NMBC znajdują zastosowanie w dławikach pracujących w podwyższonych częstotliwościach prądu magnesującego.