Rdzenie nanokrystaliczne pakietowane

Nanokrystaliczne rdzenie pakietowane

W ramach realizowanego projektu badawczego (UDA-POIG.01.04.00-24-004/10-00) wytwarzane są rdzenie o oknie prostokątnym, pakietowane z taśm nanokrystalicznych. Projekt badawczy realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Efektem realizacji projektu jest stworzenie technologicznej możliwości wytwarzania nowego typu nanokrystalicznych rdzeni pakietowanych. Zaletą takiego typu rdzeni nanokrystalicznych jest możliwość szerokiego kształtowania ich własności magnetycznych, tj. zmian przenikalności magnetycznej oraz kształtu pętli histerezy.