Rdzenie nanokrystaliczne toroidalne

Rdzenie nanokrystaliczne toroidalne

Rdzenie nanokrystaliczne wytwarzane są z taśm o strukturze krystalicznej, której ziarna charakteryzują się wielkościami rzędu 20 nm. Nanokrystalizacja materiału następuje poprzez obróbkę rdzeni w polu termicznym lub termomagnetycznym taśm amorficznych FeCuNbSiB. Taśmy nanokrystaliczne są materiałami magnetycznie miękkimi o małej stratności przemagnesowania. Charakteryzują się bardzo korzystnymi parametrami akustycznymi wskutek niewielkiej magnetostrykcji. Stosowane są w postaci rdzeni zwijanych toroidalnych, owalnych oraz pakietowanych z oknem prostokątnym. Ochronę rdzenia stanowią obudowy z tworzywa sztucznego, kubki z preszpanu elektrotechnicznego lub z żywicy izolacyjnej. 

Zastosowanie:

  • przekładniki prądowe
  • transformatory wysokich częstotliwości
  • dławiki przeciwzakłóceniowe
  • transformatory impulsowe
  • przekładniki prądowe z dużą tolerancją na składową stałą

Możliwa jest produkcja rdzeni nanokrystalicznych o dowolnych wymiarach.