Koncentratory pola magnetycznego

Koncentratory pola magnetycznego produkcji Fluxtrol™ należą do materiałów magnetycznie miękkich, w skład których wchodzą sproszkowane materiały ferromagnetyczne i dielektryczne spoiwo, sprasowane w odpowiednich warunkach pod wysokim ciśnieniem. Dzięki swoim własnościom umożliwiają użytkownikowi osiągnięcie większej skuteczności nagrzewania indukcyjnego (poprzez efektywne skupienie pola cieplnego w wybranych obszarach poddawanych obróbce cieplnej). Nagrzewanie występuje dokładnie tam gdzie zostało zaprojektowane i pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej.

Zasada działania koncentratorów pola polega na ukierunkowaniu składowej magnetycznej pola elektromagnetycznego i optymalnym ukształtowaniu linii tego pola, co umożliwia bardzo efektywne oraz energooszczędne prowadzenie procesów produkcyjnych. W następstwie zastosowania
koncentratorów Fluxtrol Inc. proces jest bardzo efektywny i pozwala ograniczyć moc nagrzewnicy indukcyjnej.

Rodzaje koncentratorów
W zależności od częstotliwości oraz indukcji nasycenia rozróżniamy trzy główne typy materiałów służące do koncentracji pola magnetycznego w procesie nagrzewania indukcyjnego:

Fluxtrol A (dla częstotliwości 0,02-50 kHz),

Fluxtrol 100 (dla częstotliwości 1-50 kHz),

Fluxtrol 50 (dla częstotliwości 8-1000 kHz),

Ferrotron 559H (dla częstotliwości 8-3000 kHz).

Co to jest nagrzewanie indukcyjne?
Nagrzewanie indukcyjne jest metodą nagrzewania elektrycznego, za pomocą absorpcji energii ze zmiennego pola magnetycznego (nie elektromagnetycznego), generowanego przez cewkę indukcyjną (induktor).
 
Nagrzewanie indukcyjne jest bezpośrednią metodą nagrzewania, w której energia cieplna powstaje wewnątrz wsadu z energii pola elektromagnetycznego. Energia elektromagnetyczna przekazywana do obiektu indukuje w nim prądy wirowe, które prowadzą do wytwarzania energii cieplnej. Bezstykowy sposób doprowadzania energii oraz bezpośrednia metoda nagrzewania z użyciem koncentratorów Fluxtrol decydują o zaletach tej metody grzejnej, takich jak:

 • skróceniem czasu procesu obróbki,
 • zmniejszeniem zużyciu energii elektrycznej,
 • zwiększeniem żywotność samego wzbudnika,
 • nagrzewaniem pożądanej powierzchni,
 • lepsza automatyzacja procesów technologicznych

Instalacja koncentratora z materiału typu Fluxtrol / Ferrotron we wzbudniku pozwala na osiągnięcie zamierzonych warunków procesu produkcyjnego. Nagrzewanie występuje bowiem w określonym miejscu i zapewnia uzyskanie odpowiedniej jakości produktu końcowego.
 
Koncentratory pola magnetycznego Fluxtrol Inc. posiadają takie dodatkowe takie zalety jak:

 • doskonałe właściwości termiczne,
 • przydatność dla procesów nagrzewania indukcyjnego dla bardzo szerokiego zakresu częstotliwości,
 • bardzo dobre własności mechaniczne: łatwość wiercenia, frezowania, toczenia oraz wszelkiego rodzaju łączenia elementów składowych, 
 • łatwość montażu zapewniająca ograniczenie rozproszenia pola elektromagnetycznego.

  Projektowanie cewki
  W oparciu o swój dorobek naukowy i doświadczenie firma Fluxtro Inc. zapewnia maksymalną wydajność obróbki indukcyjnej dodatkowo przy ograniczeniu kosztów tego procesu produkcyjnego.