Rdzenie nanokrystaliczne i amorficzne

Taśmy nanokrystaliczne produkowane są dwuetapowo - poprzez gwałtowne schładzanie stopu, a następnie poprzez obróbkę w polu termicznym i magnetycznym materiałów o strukturze amorficznej, przykładowo FeCuNbSiB. Podczas obróbki zachodzi kontrolowany proces krystalizacji drobnoziarnistej - stwarzający możliwości kontrolowania cech użytkowych wyrobu końcowego. Uzyskiwane rozmiary ziaren są rzędu 20nm i wynikają z udziału dodatków Cu i Nb. W trakcie procesu wygrzewania taśmy atomy Cu - trudno wiążące się z Fe - utrudniają niekontrolowany rozrost ziaren fazy krystalicznej 20% Si-Fe, w następstwie czego ziarna te charakteryzują się rozmiarami nanometrycznymi i posiadają właściwość orientacji pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.

W taśmach amorficznych, powszechnie znanym składem chemicznym pozostaje FeSiB, z nieporządkiem zarówno chemicznym, jak i topologicznym. Oznacza to, że zarówno położenia, jak i rodzaj atomów w otoczeniu oraz liczba wiązań chemicznych, ich odległości i kąty, jakie tworzą, są odmienne dla każdego z atomu. Stąd też materiały amorficzne na bazie Fe nazywane są również szkłami metalicznymi.

 

Cechy
Szerokość taśm amorficznychod 10 do 100mm
Szerokość taśm nanokrystalicznych od 10 do 50mm
Grubość taśm amorficznych25 μm
Grubość taśm nanokrystalicznych18-33 μm