#Tag.01

 • Fluxtrol A

  Fluxtrol A

  Dostępne w kształtach okrągłych lub prostokątnych

  Kolor identyfikujący: zielony

  Częstotliwość pracy: do 50 kHz

  Gęstość: 6,6 g/cm3

  Maksymalna przenikalność: 120

  Indukcja nasycenia: 1,6 T

  Wytrzymałość temperaturowa: krótkotrwale 300°C, długotrwale 250°C

  Przewodność cieplna: 0,2 W/cm °C

  Rezystywność: 0,5 kOhmcm

 • AlphaForm - elastyczny koncentrator

  ELASTYCZNY KONCENTRATOR - AlphaForm®

  Formowalny, miękki kompozyt magnetyczny opracowany na bazie cząstek magnetycznych z termoutwardzalnym spoiwem epoksydowym. Materiał ten można wykorzystać do szybkiego i wydajnego montażu do cewek indukcyjnych.

 • Koncentratory pola magnetycznego

  FLUXTROL™ – GŁÓWNE TYPY KONCENTRATORÓW POLA MAGNETYCZNEGO

 • Dostępne koncentratory pola magnetycznego

  FLUXTROL™ – DOSTĘPNE KONCENTRATORY POLA MAGNETYCZNEGO